Weronika Kowalczuk

Telefon stacjonarny = 135-916-046

Email = weronika.kowalczuk@interia.pl

Strona internetowa = Personal Loan Singapore - AP Credit Moneylender

Organizacje -
Amnesty International
SMB
Polski Czerwony Krzyż
Stowarzyszenie Quindecim
IAB Polska

Kursy -
Wykorzystanie typologii w rozwoju
Rozpoznawanie i przeciwdziałanie transakcjom prania brudnych pieniędzy
Kultura biznesu czyli biznesowy savoir vivre
SQL - poziom podstawowy

Hobby -
gra w ruletkę
góry
koszykówka
podróże

Oświata -
Miejsce nauki = Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Kierunek = psychologia
Od 1997 Do 2002

Miejsce nauki = Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie
Kierunek = chemia
Od 2004 Do 2007

Doświadczenie -
Zakład pracy = Telewizja WTK
Angaż = Kierownik ds. HR
Od 1998-12-01 Do 2000-11-01